آثار - مستند

یافتن 938 اثر مستند

 
ناخدا
ناخدا (1402)

فیلم روایتگر سرگذشت زندگی ناخدا عبدالرسول غریبی است که در کنار شغل اجدادی اش ( صیادی ) نقاشی نیز میکشد. وی در نقاشی های خود رنج ها و سختی های کار ماهیگیران و دریانوردان و همچنین بافت تاریخی شهر بوشهر را به تصویر می کشد.

مدت زمان :40 دقیقه

کارگردان : علی ارکیان

الکافی
الکافی (1402)

فیلم به سرگذشت شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی و نگارش کتاب وی بنام الکافی می پردازد.

مدت زمان :107 دقیقه

کارگردان : مسعود طاهری

جهیزیه ای که آب برد
جهیزیه ای که آب برد (1402)

داستان زندگی خانواده ای را نشان می دهد که در جریان سیل در روستای چم مهر در استان لرستان تمام جهیزیه ای خود را از دست میدهد و زندگی اینان نابود میشود و بیشتر اهالی روستا بعد از جریان سیل مجبور به مهاجرت میشوند.

مدت زمان :39 دقیقه

کارگردان : محمد جعفری

زمستان گرم
زمستان گرم (1402)

داستان فیلم دغدغه فکری پدر خانواده ای را نشان می دهد که بدنبال گزینش همسری مناسب از بین خواستگاران دخترش میباشد و نسبت به این مسئله حساسیت بالایی دارد.

مدت زمان :28 دقیقه

کارگردان : پرهام دانشی

هم نوایی عاشقانه
هم نوایی عاشقانه (1402)

روایت زندگی زوج پیری است که با وجود کهنسالی به یکدیگر عشق میورزند و در تمام کارهای روزمره به یکدیگر کمک می کنند. تا اینکه آقای مرادی پدر خانواده در مسیر بازگشت از مراسم ازدواج نوه خود فوت میکند و همسرش را تنها می گذارد .

مدت زمان :59 دقیقه

کارگردان : آذر مهرابی