آثار - شهری

یافتن 63 اثر شهری

 
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر (1400)

روایت یک تاریخ غیررسمی از صد سال گذشته راجع به ایستادن مردم در صف از نگاهی جامعه شناسانه که فارغ از نظم بخشی آن گویای اوضاع و احوال شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است .

مدت زمان :28 دقیقه

کارگردان : وحید نامی

رش او
رش او (1399)

این مستند یکی از هزاران تراژدی برآمده از سیل فروردین ۹۸ در پل‌دختر است که با خوانش دراماتیک، نقبی به باورهای خرافی و موازنه مرگ و زندگی می‌زند. «رش او» به معنی آب تیره روایتی از منطقه لرستان و تلخی به‌جا مانده از سیل است .

مدت زمان :53 دقیقه

کارگردان : ، رضا عباسی

A.B.C.D
A.B.C.D (1399)

الفبای زندگی تحت تاثیر کرونا؛ خلاصه ای کوتاه از مستندی است که قرار است در آن سراغ ادم های برویم که روزگارشان تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. این فیلم نگاهی دارد به اولین روزها و ماه های ورود ویروس کووید 19 به ایران و زندگی اجتماعی مردم در آن زمان .

مدت زمان :50 دقیقه

کارگردان : ، محسن خان جهانی

گریز از مرکز
گریز از مرکز (1398)

تهران ، شهری که باید از آن گریخت . نگاهی است به مهاجرت معکوس از تهران و مهاجرت دستوری سازمان ها و اداره هابه شهرهای دیگر .در این مستند به بحث انتقال کارمندها و سازمان ها به خصوص سازمان میراث فرهنگی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از کلانشهر تهران به شهرستان ها پرداخته و مسائل و مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آن را نیز به تصویر می کشد .

مدت زمان :47 دقیقه

کارگردان : ، فریده صارمی

تهران شهر بی پرنده
تهران شهر بی پرنده (1398)

موضوع مستند درباره پرندگانی است که از کلان شهر تهران مهاجرت می کنند ازبین رفتن باغ های اطراف تهران ، آلودگی هوا و انتشار امواج الکترومغناطیس تاثیر مستقیم بر روی مهاجرت انواع گونه های مختلف پرندگان از شهر تهران داشته است . در این بین هستند افرادی که دغدغه مهاجرت پرندگان را داشته و سعی دارند با فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و هنری حس مسئولیت پذیری در قبال این مساله را در میان شهروندان اشاعه دهند .

مدت زمان :29 دقیقه

کارگردان : ، محسن سخاء