آثار - شهری

یافتن 65 اثر شهری

 
شهر
شهر (1401)

تاریخچه قائم شهر از زمانی که علی آباد نام داشت و بعد از آن به فرمان رضا شاه ، "شاهی" نام گرفت تا امروز و همینطور روند احداث، پیشرفت و افول کارخانه نساجی مازندران که واقع در این شهر می‌باشد.

مدت زمان :61 دقیقه

کارگردان :

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر (1400)

روایت یک تاریخ غیررسمی از صد سال گذشته راجع به ایستادن مردم در صف از نگاهی جامعه شناسانه که فارغ از نظم بخشی آن گویای اوضاع و احوال شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است .

مدت زمان :28 دقیقه

کارگردان : ، وحید نامی

آن مرد با اتوبوس آمد
آن مرد با اتوبوس آمد (1400)

این مستند با شکلی قصه‌محور و تاریخ‌پژوهانه یکصد سال تاریخچه اتوبوسرانی در ایران را به تصویر می کشد . اولین اتوبوس در شهر رشت و پس از مدت کوتاهی وارد شهر تهران شد و تاکنون بیش از یک قرن از عمر اتوبوس به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی و مهم در ایران می‌گذرد.

مدت زمان :74 دقیقه

کارگردان : ، نیما مهدیان

رش او
رش او (1399)

این مستند یکی از هزاران تراژدی برآمده از سیل فروردین ۹۸ در پل‌دختر است که با خوانش دراماتیک، نقبی به باورهای خرافی و موازنه مرگ و زندگی می‌زند. «رش او» به معنی آب تیره روایتی از منطقه لرستان و تلخی به‌جا مانده از سیل است .

مدت زمان :53 دقیقه

کارگردان : ، رضا عباسی

A.B.C.D
A.B.C.D (1399)

الفبای زندگی تحت تاثیر کرونا؛ خلاصه ای کوتاه از مستندی است که قرار است در آن سراغ ادم های برویم که روزگارشان تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. این فیلم نگاهی دارد به اولین روزها و ماه های ورود ویروس کووید 19 به ایران و زندگی اجتماعی مردم در آن زمان .

مدت زمان :50 دقیقه

کارگردان : ، محسن خان جهانی