آثار - فیلم هنری

یافتن 1 اثر فیلم هنری

 
لاوراتوار
لاوراتوار (1397)

مستندی آزمایشگاهی در تحلیل مفهومی به نام عشق

مدت زمان :45 دقیقه

کارگردان : علی همراز