آثار - روتوسکوپی

یافتن 3 اثر روتوسکوپی

 
دیوار چهارم
دیوار چهارم (1400)

در یک آشپرخانه کوچک پسرکی که لکنت زبان دارد مشغول بازی‌ست و قصه نصفه نیمه ای را تعریف می کند که گزارشی بریده بریده از وضعیت زندگی اوست.

مدت زمان :10 دقیقه

کارگردان : محبوبه کلایی

مخصوصا موسیقی
مخصوصا موسیقی (1388)

سارقاني كه طمع‌كارند با دزديده شدن موبايل يكي از آنها پي به فريب يكديگر برده و بلا بر آنها نازل مي‌شود.

مدت زمان :13 دقیقه

کارگردان : ، سینا عطائیان

آغازی دیگر
آغازی دیگر (1384)

جانبازي كه مي‌خواهد به خانه بازگردد، پس ازگفتگوی تلفنی با مادرش تغيير عقيده مي‌دهد.

مدت زمان :6 دقیقه

کارگردان : ، مریم ابوذری