آثار - جلوه های ویژه

  • خانه
  • آثار جلوه های ویژه

یافتن 2 اثر جلوه های ویژه

 
دیوار چهارم
دیوار چهارم (1400)

در یک آشپرخانه کوچک پسرکی که لکنت زبان دارد مشغول بازی‌ست و قصه نصفه نیمه ای را تعریف می کند که گزارشی بریده بریده از وضعیت زندگی اوست.

مدت زمان :10 دقیقه

کارگردان : محبوبه کلایی

روز امتحان
روز امتحان (1399)

ویکی در روز تولد 12 سالگی اش از یک امتحان دولتی مرموز باخبر می شود که پدر همیشه مضطربش سعی داشته این موضوع را از او مخفی کند .

مدت زمان :12 دقیقه

کارگردان : ، متین نخل احمدی