آثار - شاعرانه

یافتن 38 اثر شاعرانه

 
کوبانی
کوبانی (1401)

نگاهی به آثار جنگ و ویرانی های باقیمانده از آن بر روی کودکان

مدت زمان :2 دقیقه

کارگردان : حامد بقائیان

اسپانک
اسپانک (1401)

تلاشهای نمادین یکی از سیاهان ساکن روستای گودین به عنوان نماینده ای از بردگان بی‌وطن جهان برای نجات نخلهای خود که در معرض غرق شدن بواسطه احداث سد کهیر قرار دارند که از طریق توصل به آداب و رسوم قومی و فرهنگی نمایش داده می‌شود.

مدت زمان :58 دقیقه

کارگردان : ، محمدرضا خوش فرمان

خروج ممنوع
خروج ممنوع (1400)

خروج ممنوع فیلم جستاری است درباره تاثیر پاندمی کووید 19 ( کرونا ) بر زندگی فردی ، درونی و روانی انسان معاصر . روایتی است شخصی و فردی از موضوعی جهانی .

مدت زمان :56 دقیقه

کارگردان : ، علی همراز

دلبند
دلبند (1397)

" دلبند " قصه ی شیرین زندگی مادری تنهاست که در ارتفاعات البرز مرکزی به همراه گاوهای خود روزگار می گذراند و خوشبختی را در قناعت و عشق کشف کرده است. او تنها زنی است که در این خطه ی شمالی به این شکل روزگار می‌گذراند .

مدت زمان :62 دقیقه

کارگردان : ، یاسر طالبی

لوتوس
لوتوس (1397)

پیرزن 12 سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن جزیره برود .

مدت زمان :13 دقیقه

کارگردان : ، محمدرضا وطن دوست