آثار - اقتصاد

یافتن 18 اثر اقتصاد

 
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر (1400)

روایت یک تاریخ غیررسمی از صد سال گذشته راجع به ایستادن مردم در صف از نگاهی جامعه شناسانه که فارغ از نظم بخشی آن گویای اوضاع و احوال شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است .

مدت زمان :28 دقیقه

کارگردان : وحید نامی

ف - الف
ف - الف (1399)

موضوع «ف-الف» کنکاش درباره عواملی است که در یک جامعه منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی می‌شود. در این مستند این موضوع از زاویه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد .

مدت زمان :63 دقیقه

کارگردان : ، فرشاد اکتسابی

زیر این چتر باران می بارد
زیر این چتر باران می بارد (1399)

هنرمندی که نگران ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی شده ، به دنبال یافتن حقیقت ، جستجویی را آغاز می کند . وی پس از گفتگو با مدیران سابق و کنونی سازمان ، مسئولین بخش های تولیدی و اقتصادی و دبیران کارگری متوجه می شود سازمان نتوانسته امنیت را به این حوزه ها بیاورد این در حالی ست که خود سازمان هم قربانی سیاست های غلط دولت ها شده است و هرآن ممکن است فرو باشد.

مدت زمان :73 دقیقه

کارگردان : ، کتایون جهانگیری

آه آهن
آه آهن (1394)

آهنگری سنتی یکی از مشاغلی است که در معرض منسوخ شدن قرار دارد. این مستند با دو آهنگر به جا مانده از سالهای گذشته که به تولید محصولات و اسباب و آلات کشاورزی مشغول هستند ، می‌پردازد . و با آنها که در حدود 60 سال است در مغاز ای در شهر آمل به این حرفه مشغول هستند صحبت می‌کند .

مدت زمان :27 دقیقه

کارگردان : ، سعید حبیبی

سبز تا سیاه
سبز تا سیاه (1394)

مستندی ست در مورد وضعیت چای کشور و روال فروپاشی این صنعت . در این فیلم آمار جالبی درباره وضعیت تولید ، واردات و صادرات این محصول در کشور ارائه می‌شود.

مدت زمان :28 دقیقه

کارگردان : ، مرتضی صداقت