آثار - موسیقی

یافتن 44 اثر موسیقی

 
تکیه دولت
تکیه دولت (1400)

تکیه دولت از بناهای مهم دوره قاجار است . این بنا که برای اجرای تعزیه ایران ساخته شد در احیای این هنر و موسیقی و معماری ایران تاثیر مهمی داشته است .

مدت زمان :53 دقیقه

کارگردان : علیرضا قاسم خان

کنترپوان
کنترپوان (1399)

این مستند درباره زندگی و فعالیت های هنری و سیاسی " رکن الدین مختاری " می باشد که به عنوان رییس شهربانی دوره پهلوی اول به امر آهنگ سازی و نوازندگی ویولن هم می پرداخت .

مدت زمان :72 دقیقه

کارگردان : ، محمد فرزین نیا

ردیف
ردیف (1398)

روایتی طولانی از تاریخ موسیقی در ایران با تکیه بر ردیف و موسیقی کلایسک ایرانی که راوی فیلم استاد حسین علیزاده می باشد . در این مستند هنرمندانی همچون استاد محمدرضا شجریان ، فرهاد فخرالدینی ، داریوش طلایی ، احمد ابراهیمی ، هوشنگ ظریف ، داریوش پیرنیاکان و ... نیز به تحلیل ردیف در موسیقی ایرانی می پردازند.

مدت زمان :49 دقیقه

کارگردان : ، مصطفی شیری

مخالف خوان
مخالف خوان (1396)

استاد عزت الله خان صمصام بزرگی لاشالی از اساتید بنام موسیقی ردیفی آواز ایرانی که اصالتا از خاندان تعزیه خوان بوده اند یکی از مجالس 28 گانه تعزیه ایرانی به نام تعزیه حضرت علی اکبر( ع ) را به ردیف آوازی ایرانی درآورده و قصد دارد بصورت یک اثر و سند ملی در قالب یک تعزیه بزرگ ثبت و نشر نماید و در نهایت موفق به ضبط صوتی اثر می‌شود و عمرش برای ثبت تصویری اثر کفاف نمی‌دهد .

مدت زمان :77 دقیقه

کارگردان : ، ماکان عاشوری

 گوشه‌های اصفهان
گوشه‌های اصفهان (1396)

بررسی مکتب آوازی اصفهان از اواخر دوران قاجار تا امروز . سید رحیم اصفهانی از بنیانگذاران این مکتب بوده همراه نایب ( نی زن ) ، تاج اصفهانی در مکتب سیدرحیم آموزش دید و چند دهه سردمدار این مکتب آوازی بود و چون مکتب آموزشی داشت توانست شاگردانی را تربیت کند که امروز مثل اصغر شاه زیدی خود مکتب آموزشی دارد و این مکتب آوازی تا امروز زنده نگه داشته است.

مدت زمان :50 دقیقه

کارگردان : ، غلامرضا مهیمن