دست‌ها و رنگ‌ها 1391

به تاریخچه فرش و معرفی طرح‌ها و بافت‌های گوناگون فرش می‌پردازد و طراحان به نام معاصر و گذشته فرش‌، از جمله "استاد سلامت" و "استاد محمد‌علی قره‌باقی" را معرفی می‌نماید.

تحقیق و پژوهش

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، هنر و نمایش ، قالی بافی
موضوعات ، هنر و نمایش ، صنایع دستی

تهیه کننده :

، موزه ملی فرش

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

31 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

دست‌ها و رنگ‌ها

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

گوینده گفتار فیلم

موسیقی انتخابی

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

دست‌ها و رنگ‌ها

تصاویر

دست‌ها و رنگ‌ها

تصاویر

درخواست

دست‌ها و رنگ‌ها

فرم ثبت درخواست