اربعین 1398

عده ای از جانبازان دوران دفاع مقدس به عنوان خادمین زوار اربعین حسینی در صحن حضرت زهرا در نجف اشرف به خدمتگزاری زائرین مشغول می شوند . سختی های کار خدمت رسانی به زوار با دوران دفاع مقدس قیاس می شود.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دفاع مقدس
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، مذهب ، دفاع مقدس
موضوعات ، مذهب ، اماکن مقدس
گونه
موضوعات
سبک يا شيوه شناسي فيلم
موضوعات ، مذهب ، حرم ،امامزاده ها و اماکن مذهبی

تهیه کننده :

محمد تقی یازرلو

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

اربعین

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

اربعین

تصاویر

اربعین

تصاویر

درخواست

اربعین

فرم ثبت درخواست