آنجا که باد می وزد 1397

نگاهی انسان گرایانه به پدیده زیست محیطی خشکسالی و مهاجرت اجباری در منطقه یزد و روستاهای زین آباد ، چم ، مبارکه ، تفت و بررسی معضل اجتماعی آوارگان اقلیمی . گسترش صنایع و معادن و جاده ها و کارخانه ها و تجاوز به حریم روستاها که باث نابودی خرده فرهنگ ها ، تمدن روستایی ، سیستم های سنتی آبیاری چون قنات و آب انبار و کاریز شده است .

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، مردم شناسی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
قالب
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، صنایع و مصنوعات
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی

تهیه کننده :

مینا مشهدی مهدی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

42 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

آنجا که باد می وزد

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

آنجا که باد می وزد

تصاویر

آنجا که باد می وزد

تصاویر

درخواست

آنجا که باد می وزد

فرم ثبت درخواست