گریز از مرکز 1398

تهران ، شهری که باید از آن گریخت . نگاهی است به مهاجرت معکوس از تهران و مهاجرت دستوری سازمان ها و اداره هابه شهرهای دیگر .در این مستند به بحث انتقال کارمندها و سازمان ها به خصوص سازمان میراث فرهنگی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از کلانشهر تهران به شهرستان ها پرداخته و مسائل و مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آن را نیز به تصویر می کشد .

نویسنده

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، شهری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، علوم اجتماعی ، علوم اداری
نوع ، مستند

کارگردان :

فریده صارمی

تهیه کننده :

فریده صارمی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

47 دقیقه

سال ساخت:

1398

عوامل

گریز از مرکز

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

گریز از مرکز

تصاویر

گریز از مرکز

تصاویر

درخواست

گریز از مرکز

فرم ثبت درخواست