در سایه 1391

یک دانشجوی رشته بازیگری برای تلفیق تاتر مدرن با پرده‌خوانی و فرا گیری این هنر ایرانی به منزل "مرشد ترابی" می‌رود و با هم به تمرین پرده ضامن آهو می‌پردازند.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای نمایشی
موضوعات ، هنر و نمایش ، تئاتر
موضوعات ، زبان و ادبیات ، خطابه و سخنرانی

کارگردان :

الهام حسامی

تهیه کننده :

، الهام حسامی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

15 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

در سایه

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

موسیقی انتخابی

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

در سایه

تصاویر

در سایه

تصاویر

درخواست

در سایه

فرم ثبت درخواست