روابط خانوادگی 1397

کارگردان :

ناصر ضمیری

تهیه کننده :

ناصر ضمیری

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

77 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

روابط خانوادگی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

سایر

تیزر ها

روابط خانوادگی

تصاویر

روابط خانوادگی

تصاویر

درخواست

روابط خانوادگی

فرم ثبت درخواست