پنهان شدگی 1397

فقط 27 ثانیه فیلم مستند سوپر 8 میلی متری از واقعه کشتار روز جمعه 17 شهریور سال 1357 ( جمعه سیاه ) در میدان ژاله تهران باقی مانده است . بعد از چهل سال عوامل فیلم به دنبال پیداکردن فیلمبردار آن 27 ثانیه فیلم سوپر 8 می باشد

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
گونه ، انقلاب اسلامی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)

کارگردان :

سید رضا رضوی

تهیه کننده :

سیدرضا رضوی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

86 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

پنهان شدگی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

پنهان شدگی

تصاویر

پنهان شدگی

تصاویر

درخواست

پنهان شدگی

فرم ثبت درخواست