بهارستان ، خانه ملت 1397

مستندی درباره جغرافیای سیاسی و تاریخی منطقه و میدان بهارستان که از سال 1285 با شروع مشروطه خواهی آغاز و تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا می کند . در خلال چگونگی قرارگیری این عمارت در میدان بهارستان به مجلس مشروطه تاریخ معاصر ایران و اتفاقاتی که در این میدان رخ داده بررسی می گرد.

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، سیاسی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، تاریخ ، انقلاب مشروطه
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تهران قدیم

کارگردان :

بابک بهداد

تهیه کننده :

بابک بهداد

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

75 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

بهارستان ، خانه ملت

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

بهارستان ، خانه ملت

تصاویر

بهارستان ، خانه ملت

تصاویر

درخواست

بهارستان ، خانه ملت

فرم ثبت درخواست