لاوراتوار 1397

مستندی آزمایشگاهی در تحلیل مفهومی به نام عشق

نویسنده مستند نامه

نویسنده

نویسنده

تدوین

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تجربی
گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای تجسمی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، فیلم هنری

کارگردان :

علی همراز

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

45 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

لاوراتوار

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده

نویسنده

تیزر ها

لاوراتوار

تصاویر

لاوراتوار

تصاویر

درخواست

لاوراتوار

فرم ثبت درخواست