گوشه‌های اصفهان 1396

بررسی مکتب آوازی اصفهان از اواخر دوران قاجار تا امروز . سید رحیم اصفهانی از بنیانگذاران این مکتب بوده همراه نایب ( نی زن ) ، تاج اصفهانی در مکتب سیدرحیم آموزش دید و چند دهه سردمدار این مکتب آوازی بود و چون مکتب آموزشی داشت توانست شاگردانی را تربیت کند که امروز مثل اصغر شاه زیدی خود مکتب آموزشی دارد و این مکتب آوازی تا امروز زنده نگه داشته است.

تحقیق و پژوهش

نویسنده

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، هنر و نمایش ، موسیقی
موضوعات ، هنر و نمایش ، نواها و آوازهای سنتی

کارگردان :

غلامرضا مهیمن

تهیه کننده :

غلامرضا مهیمن

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

گوشه‌های اصفهان

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

تدوینگر صدا

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده

تیزر ها

گوشه‌های اصفهان

تصاویر

گوشه‌های اصفهان

تصاویر

درخواست

گوشه‌های اصفهان

فرم ثبت درخواست