پریخوانی 1396

این مستند با رویکردی شاعرانه و اساطیری و تاریخی به " نارین قلعه " ی میبد می پردازد . قدمت این قلعه به دوران کهن باز می گردد . قلعه بر فراز تپه ای عیلامی بنا شده است . هنوز خشت های هخامنشی را میان دیوارهایش می توان دید . در دورانی معبد بوده و در دورانی دژی مستحکم و دورانی دیگر قلعه ای نظامی و مقر پادشاهی. بسیاری از دیوارهای این بنای عظیم خشتی از میان رفته است و تنها دیوارها و شاه نشین نیمه از آن باقی مانده است .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، کلیات ، اسطوره شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، تاریخ ، ایران باستان
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه

کارگردان :

معصومه کیانی

تهیه کننده :

معصومه کیانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

28 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

پریخوانی

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

آهنگساز

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

پریخوانی

تصاویر

پریخوانی

تصاویر

درخواست

پریخوانی

فرم ثبت درخواست