خیابان شاعر 1396

مستندی در باب خیابان مولوی تهران . این مستند به چگونگی شکل گیری این خیابان در دوره ناصری می پردازد و همچنین موقعیت امروزه این خیابان و بررسی اماکن تاریخی این منطقه را مورد رصد قرار می دهد .

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، شهری
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تهران قدیم
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری

تهیه کننده :

شهرام میراب اقدم

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

54 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

خیابان شاعر

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

آهنگساز

نوازندگان

نوازندگان

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

خیابان شاعر

تصاویر

خیابان شاعر

تصاویر

درخواست

خیابان شاعر

فرم ثبت درخواست