فصل بادهای گرم 1396

معلمی در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان در جامعه مردسالار با بی سوادی دختران مبارزه می کند . شرایط شغلی معلمین نهضت سوادآموزی با مقاومت برخی از اهالی از مواردی است که در فیلم بدان پرداخته شده است .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، مردم شناسی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آموزش و پرورش

کارگردان :

حسین ریگی

تهیه کننده :

حسین ریگی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

43 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

فصل بادهای گرم

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم تدوین

تیزر ها

فصل بادهای گرم

تصاویر

فصل بادهای گرم

تصاویر

درخواست

فصل بادهای گرم

فرم ثبت درخواست