در عمق 1396

یک باستان شناس آماتور به همراه یک بوم شناس در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران به دنبال رد پایی از انسانهای نخستین می روند و در کنار بازدید و معرفی محوطه های پارینه سنگی منطقه موفق به کشف یک محوطه پارینه سنگی شناسایی نشده در عمق بیابان های جنوب سمنان می شوند. در این مستند تصاویری از آرامگاه شیخ علاء الدوله سمنانی در روستای صوفی آباد ، محوه هیرک ، محوطه دلازیان ، کاروانسرای قصر بهرام گرمسار نیز مشاهده می‌شود .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، علمی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، باستان شناسی
موضوعات ، تاریخ ، ایران باستان
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، تاریخ محلی ( استان ها و مناطق ایران )
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، میراث فرهنگی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

43 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

در عمق

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیزر ها

در عمق

تصاویر

در عمق

تصاویر

درخواست

در عمق

فرم ثبت درخواست