بند آب بند خاک 1396

از اواخر دهه سی دریاچه هامون رو به خشکی می‌نهد . گاهی پر از آب و گاهی کم آب می‌شود . در دو سال اخیر روند خشکسالی شدت گرفته و اکنون دریاچه هامون کاملا خشک است . از دهه 30 گروهی از مردمان سیستان به علت خشکسالی به استان گلستان و استان مازندران مهاجرت کردند و هنوز روند مهاجرت ادامه دارد.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
نوع ، مستند
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی

کارگردان :

فرهاد ورهرام

تهیه کننده :

فرهاد ورهرام

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

56 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

بند آب بند خاک

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تدوینگر صدا

صدابردار

صدابردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

بند آب بند خاک

تصاویر

بند آب بند خاک

تصاویر

درخواست

بند آب بند خاک

فرم ثبت درخواست