کوپریتو 1396

نگاهی به یک قوطی فراموش شده به نام کبریت و حوادث و اتفاقات تاریخی پیرامون آن که شامل اشاراتی به دوران قاجار یا مشروطه ، سفر قوام به روسیه ، ابعاد صنعتی ، فرقه دموکرات آذربایجان ، بازی های کبریتی و در نهایت گاز رسانی و کاهش استفاده از کبریت .

نویسنده

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، گردآوری،یاآرشیوی
نوع ، مستند
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، صنایع و مصنوعات
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، فراورده های صنعتی
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، تاریخ ، انقلاب مشروطه

تهیه کننده :

مهران فیروزبخت

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

38 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

کوپریتو

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

کوپریتو

تصاویر

کوپریتو

تصاویر

درخواست

کوپریتو

فرم ثبت درخواست