رقص با باد 1396

نگاهی به مجموعه اثر " رویا " از آثار عکاس ایرانی " کوروش ادیم " .

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، تجربی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، تجربی
نوع ، مستند
موضوعات ، هنر و نمایش ، عکاسی و عکس

کارگردان :

قاسم شیشه گری

تهیه کننده :

قاسم شیشه گری

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

6 دقیقه

سال ساخت:

1396

عوامل

رقص با باد

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

سایر

دستیار کارگردان

دستیار تصویر

تیزر ها

رقص با باد

تصاویر

رقص با باد

تصاویر

درخواست

رقص با باد

فرم ثبت درخواست