صدای سکوت 1395

تهیه کننده :

پناه بر خدا رضایی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

75 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

صدای سکوت

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

صدای سکوت

تصاویر

صدای سکوت

تصاویر

درخواست

صدای سکوت

فرم ثبت درخواست