اصطکاک 1395

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

86 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

اصطکاک

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

اصطکاک

تصاویر

اصطکاک

تصاویر

درخواست

اصطکاک

فرم ثبت درخواست