برد برد 1395

رئیس شورای ده که معمولا به دنبال حل مشکلات روستا است با الگو گرفتن از تدارکات هسته ای ایران با 5+1 اختلاف روستای خود بر سر آب با روستای بالادت را حل کند . داستان در روستایی از توابع ماه نشان زنجان رخ داده و به مسائلی همچون بیکاری ، کم آبی و خشکسالی می‌پردازد.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، اقتصادی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مستند داستانی
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات شهری و روستایی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اشتغال و کارآفرینی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، علوم طبیعی ، کم آبی و خشکسالی

کارگردان :

محسن خان جهانی

تهیه کننده :

محسن خان جهانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

63 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

برد برد

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

برد برد

تصاویر

برد برد

تصاویر

درخواست

برد برد

فرم ثبت درخواست