دست و دیده 1395

مستندی ست درباره علیرضا زرین دست فیلمبردار صاحب سبک سینمای ایران

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
گونه ، هنر و فرهنگ
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
نوع ، مستند
موضوعات ، هنر و نمایش ، سینما

کارگردان :

اردشیر شلیله

تهیه کننده :

اردشیر شلیله

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

86 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

دست و دیده

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

دست و دیده

تصاویر

دست و دیده

تصاویر

درخواست

دست و دیده

فرم ثبت درخواست