بهاءالدین محمد 1391

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

بهاءالدین محمد

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

بهاءالدین محمد

تصاویر

بهاءالدین محمد

تصاویر

درخواست

بهاءالدین محمد

فرم ثبت درخواست