والسی برای تهران 1395

مهرداد مهدی از نخستین نوازندگان موسیقی خیابانی در ایران قصد دارد برای برگزاری فستیوال خیابانی در تهران گروه خود را که سال ها با آنها در خیابان ها نوازندگی کرده است دوباره کنار هم جمع کند اما دراین راه با اتفاقات و موانع متعددی روبرو می شود.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، هنر و فرهنگ
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، هنر و نمایش ، موسیقی

کارگردان :

زینب تبریزی

تهیه کننده :

زینب تبریزی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

والسی برای تهران

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

تیزر ها

والسی برای تهران

تصاویر

والسی برای تهران

تصاویر

درخواست

والسی برای تهران

فرم ثبت درخواست