سلطان محمد نقاش 1394

این مستند ضمن معرفی سلطان محمد نقاش ، توضیحات و تصاویری از شاهنامه شاه طهماسبی ارائه می کند .شرح نکات بصری و هنری توسط کارشناسان نگارگری و تصویر سازی ارائه می شود ، مکتب هرات ، وقایع تاریخی ، و ویژگی های هنری این اثرمواردی است که مورد توجه قرار گرفته است .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
نوع ، مستند
موضوعات ، هنر و نمایش ، هنرهای تزئینی
موضوعات ، هنر و نمایش ، طراحی  و نقاشی
موضوعات ، زبان و ادبیات ، شعر ، ادبیات و  آثار ادبی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

28 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

سلطان محمد نقاش

تیم تولید

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

موسیقی انتخابی

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

نوازندگان

نوازندگان

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

با حضور

تیزر ها

سلطان محمد نقاش

تصاویر

سلطان محمد نقاش

تصاویر

درخواست

سلطان محمد نقاش

فرم ثبت درخواست