بابل ارض موعود 1391

در این فیلم تاریخ سرزمین بابل از باستان تا دوره صدام و در دوران جنگ و پس از آن مورد بررسی قرار گرفته و همچنین وارد حوزه سیاست شده و به معرفی "مقتدا صدر" – "نوری المالکی" و "ایاد علاوی" می‌پردازد و در بخش هنر با کارگردانان معاصر صحبت کرده و سراغ روزنامه‌نگاران می‌رود و به میان قوم‌های مختلف رفته و سعی در شناخت ابعاد همه جانبه بغداد کنونی دارد.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، تاریخی و میراث فرهنگی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، تاریخ ، ایران باستان
موضوعات ، تاریخ ، جنگ ایران و عراق
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی

کارگردان :

رحیم مرتضی وند

تهیه کننده :

، رحیم مرتضی وند

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

71 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

بابل ارض موعود

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

بابل ارض موعود

تصاویر

بابل ارض موعود

تصاویر

درخواست

بابل ارض موعود

فرم ثبت درخواست