دوستان و برادران 1394

روایت موازی دو جوان بلوچ که یکی در دانشگاه و دیگری در حوزه علمیه تحصیل می‌کند . فیلم به تفاوت ها و شباهت های نگاه این دو جوان به جامعه اطرافشان می‌پردازد. در این رفت و برگشت بین دو نگاه علت و معلولی و علمی و نگاه دینی ، تماشاگر به درک بهتری از فضای این دو جوان و جهان بینی آنها می‌رسد .

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، مذهب ، حوزه علمیه و مدارس اسلامی
موضوعات ، مذهب ، آداب و رسوم اسلامی
موضوعات ، مذهب ، اسلام شناسی
موضوعات ، مذهب ، روحانیت
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، دانشجو و دانشگاه
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم اجتماعی

کارگردان :

آیدا پناهنده

تهیه کننده :

یاسر خیر

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

دوستان و برادران

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

دوستان و برادران

تصاویر

دوستان و برادران

تصاویر

درخواست

دوستان و برادران

فرم ثبت درخواست