چنگار 1394

دوربینی سرگردان در نقطه ای از شهر تهران صبح هنگام چشم می‌گشاید و حرکت خود را آغاز می‌کند . با هانیه دختر جوان مبتلا به سرطان مواجه شده و با او همراه می‌شود . و به تعریف سرطان و وضعیت آن در ایران ، استراتژی نظام سلامت در مواجهه با این بیماری و تاثیر روحیه بر درمان این بیماری می‌پردازد و در جریانی موازی تصویری مشابه از برخی از جنبه های مشترک این بیماری و زندگی شهری تهران ارائه می‌دهد.

جوایز و افتخارات

جایزه سوم و تندیس به صورت مشترک در بخش مسابقه مستند - نخستین دوره جشنواره فیلم «سلامت» - تهران 1395

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، شهری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، کودک و نوجوان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، علوم پزشکی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

53 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

چنگار

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

دستیار کارگردان

تیزر ها

چنگار

تصاویر

چنگار

تصاویر

درخواست

چنگار

فرم ثبت درخواست