بی شناسنامه ها 1394

بخشی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان به دلایل تاریخی - سیاسی و اجتماعی تاکنون نتوانسته اند شناسنامه دریافت کنند و از حمایت های اجتماعی دولت مانند بیمه و یارانه محروم هستند . نداشتن اوراق هویت عاملی است که به سمت بیکاری و کارهای خلاف کشانده شوند.

نویسنده مستند نامه

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، مردم شناسی
گونه ، شهری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، حقوق
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اشتغال و کارآفرینی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات شهری و روستایی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جمعیت شناسی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها

کارگردان :

فرهاد ورهرام

تهیه کننده :

فرهاد ورهرام

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

45 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

بی شناسنامه ها

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

بی شناسنامه ها

تصاویر

بی شناسنامه ها

تصاویر

درخواست

بی شناسنامه ها

فرم ثبت درخواست