این سه زن 1394

در شهر کوچک نهاوند در غرب کشور سه زن در خانه ای در حال تخریب زندگی می‌کنند که این خانه و کوچه ای که در آن زندگی می‌کنند در قدیم و الان از حرمت و اعتبار زیادی برخوردار بوده است . در این مستند گوشه هایی از مراسم ، آیین ها و اعتقادات مذهبی مردم منطقه به نمایش درمی‌آید.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، مردم شناسی
گونه ، شهری
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آداب و رسوم محلی و قومی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی

کارگردان :

مصطفی امامی

تهیه کننده :

مصطفی امامی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

این سه زن

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

این سه زن

تصاویر

این سه زن

تصاویر

درخواست

این سه زن

فرم ثبت درخواست