خیلی خیلی محرمانه 1394

تهیه کننده :

محمدرضا مقدسیان

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

50 دقیقه

سال ساخت:

1394

عوامل

خیلی خیلی محرمانه

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

تدوینگر صدا

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

دستیار کارگردان

تیزر ها

خیلی خیلی محرمانه

تصاویر

خیلی خیلی محرمانه

تصاویر

درخواست

خیلی خیلی محرمانه

فرم ثبت درخواست