دختران آفتاب 1381

داستان زندگی زنی روستایی است که مانند مردان فعالیت می‌کند و از مادر پیرش مراقبت و نگهداری می‌کند. کار او درست کردن پنیر‌ و فروش آن در بازار است او با اینکه در روستا کار می‌کند اما رانندگی می‌داند دوچرخه سواری می‌کند و بسیار با نشاط است.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، اشتغال و کارآفرینی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات شهری و روستایی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی

کارگردان :

مهدی نادری

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

21 دقیقه

سال ساخت:

1381

عوامل

دختران آفتاب

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

سایر

تیزر ها

دختران آفتاب

تصاویر

دختران آفتاب

تصاویر

درخواست

دختران آفتاب

فرم ثبت درخواست