خدا مهربان است 1381

مستندی درباره مردم افغان است که راجع به "ملا‌محمد عمر" سر کرده طالبان صحبت می‌کنند آنها او را مسلمانی افراطی می‌دانند که بسیاری از مظاهر فرهنگ و تمدن افغانستان را نابود کرده‌است‌. در میان صحبت‌های مردم حرف‌های‌ افراطیونی که از طالبان دفاع می‌کنند نیز نشان داده می‌شود.‌ تصاویری از آزادی‌هایی که مردم بعد از رفتن طالبان به دست آورده‌اند، تصاویر جنایات رخ داده در مورد مردم افغان و حمله به برج‌های دوقلو دیده می‌شود. در این مستند نظر تعدادی از مردم افغانستان در مورد دوران‌های تلخ و شیرین این کشور را می‌بینیم .‌

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، سیاسی
گونه ، جنگی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
نوع ، مستند
موضوعات ، مذهب ، فرقه های مذهبی
موضوعات ، مذهب ، گروه های تکفیری
موضوعات ، مذهب ، مقاومت و پایداری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، ملیت ها و اقلیت ها
موضوعات ، تاریخ ، جنگ های جهانی

تهیه کننده :

، مهرداد گودرز پور

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

34 دقیقه

سال ساخت:

1381

عوامل

خدا مهربان است

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

سایر

تیزر ها

خدا مهربان است

تصاویر

خدا مهربان است

تصاویر

درخواست

خدا مهربان است

فرم ثبت درخواست