پنجرهای گمشده 1381

مستند درباره افرادی است که قصد مهاجرت به کشورهای خارجی را دارند. صحبت‌های آنها و بیان خاطرات افرادی که به صورت قاچاقی از مرز خارج شده‌اند بر روی تصویری از شهر در شب و شهرهای کشورهای دیگر نشان داده می‌شود. مصاحبه با افراد مختلف درباره علت مهاجرت‌شان که برخی آنرا محدودیت‌های موجود در ایران از نظر فرهنگی و اجتماعی می‌دانند و برخی حقوق از دست رفته زنان و جوانان را علت اصلی می‌دانند‌. نمایش قسمت‌هایی از زندگی مهاجران در کشورهای دیگر بیان سختی‌ها و مشکلات آنها و صحبت‌هایشان که آنچه به دنبالش بودند را نیافته‌اند.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مهاجرت

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

21 دقیقه

سال ساخت:

1381

عوامل

پنجرهای گمشده

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیزر ها

پنجرهای گمشده

تصاویر

پنجرهای گمشده

تصاویر

درخواست

پنجرهای گمشده

فرم ثبت درخواست