گزارش زیر خاکی 1382

مستند به شرح احوال معامله کنندگان اجسام زیر خاکی می‌پردازد و با موضوع رمل و اسطرلاب و خرافات ارتباط پیدا می‌کند‌. در این فیلم چهره این سوداگران نمایش داده نمی‌شود. کارگردان تلاش کرده که بیش از همه بر ادبیات گفتاری این افراد و اعتقاداتشان که اتفاقاً در اکثر موارد بر اصول انسانی و شبه مذهبی استوار است، متمرکز شود و آنها را به گونه استنادی به تصویر بکشد‌.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
نوع ، مستند
موضوعات ، کلیات ، علوم غریبه ، فال و پدیده های غیرطبیعی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، باورها و افسانه ها
موضوعات ، مذهب ، فرقه های مذهبی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جرم شناسی
موضوعات ، علوم مربوط به تاریخ ، عتیقه جات و عتیقه شناسی
موضوعات ، کلیات ، روان شناسی و حوزه های مربوط به آن

کارگردان :

مهدی نادری

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

43 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

گزارش زیر خاکی

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تدوین

تیزر ها

گزارش زیر خاکی

تصاویر

گزارش زیر خاکی

تصاویر

درخواست

گزارش زیر خاکی

فرم ثبت درخواست