قدم زنان بر روی آب 1382

مستند نگاهی تجربی و شاعرانه دارد به سبک و آثار "حجت شکیبا" نقاش‌ هایپررئالیست و عکاس ایرانی. موضوع اغلب نقاشی‌های شکیبا، تاریخ ایران است. فیلم نگاهی دارد به نیم قرن نقاشی وی به سبک عکس نگاری‌. تاکید موضوعی این مستند چهره زن ایرانی در گذر از اسطوره به تاریخ در آثار حجت شکیباست.‌

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، هنر و فرهنگ
گونه ، چهره نگاري
گونه ، تجربی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، شاعرانه
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، تجربی
موضوعات ، هنر و نمایش ، طراحی  و نقاشی
موضوعات ، هنر و نمایش ، عکاسی و عکس

کارگردان :

فیما امامی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

18 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

قدم زنان بر روی آب

تیم تولید

مدیر تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیزر ها

قدم زنان بر روی آب

تصاویر

قدم زنان بر روی آب

تصاویر

درخواست

قدم زنان بر روی آب

فرم ثبت درخواست