گاهی اتفاق می افتد 1385

این مستند به افراد دو جنسیتی و نوع نگاهی که جامعه به آنها دارند و همچنین مشکلات پیش‌رویشان برای عمل جراحی تغییر جنسیت و چالش‌های روانی اجتماعی و دینی مربوطه می‌پردازد. چند شخصیت دو جنسی رو به دوربین درباره مشکلاتشان صحبت می‌کنند: خانواده های آنان، یک جراح تغییر جنسیت و یک روحانی نظرات شخصی دینی و علمی در این باره می‌دهند. علاوه بر این تصاویر مستند از حضور این افراد در اجتماع قبل و بعد از تغییر جنسیت ارائه می‌شود.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، مذهب ، علماء ومجتهدان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، علوم پزشکی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بهداشت خانواده

کارگردان :

شراره عطاری

تهیه کننده :

شراره عطاری ،

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

45 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

گاهی اتفاق می افتد

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

گاهی اتفاق می افتد

تصاویر

گاهی اتفاق می افتد

تصاویر

درخواست

گاهی اتفاق می افتد

فرم ثبت درخواست