کسی که مثل هیچکس نیست 1385

فیلم درباره ماجرای کودتای 28 مرداد، تاریخ معاصر ایران ، فعالیت‌های دکتر محمد مصدق، وضعیت نفت در کشورمان و روز 16آذر است. از زبان استادان و دانشجویان آن دوران، ماجرا به صورت گفتار متن و مصاحبه بیان می‌شود و دوربین فضاهایی از آن زمان را به صورت بازسازی به تصویر می‌کشد. مثل رد شدن سایه سربازان نوشته شدن شعارها و... . در این بین درباره ورود نیکسون و چگونگی رخ دادن تظاهرات 16 آذر و شهادت چندتن از دانشجویان از زبان افراد مختلف مطالبی شنیده می‌شود و عکس‌های قدیمی نیز به فضاسازی‌ها کمک می‌کند‌. دانشجویان جدیدتر درباره آن واقعه آنچه را از نوشته‌ها (به خصوص نوشته‌های شهید چمران) خوانده‌اند بیان می‌نمایند. در ادامه تصویر امام‌زاده عبدا... و مقبره شهدای 16 آذر دیده می‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، انقلاب اسلامی
گونه ، سیاسی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، مذهب ، انقلاب اسلامی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، سیاست وعلوم سیاسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، دانشجو و دانشگاه
موضوعات ، تاریخ ، تاریخ ایران
موضوعات ، تاریخ ، دوره پهلوی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

24 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

کسی که مثل هیچکس نیست

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

صدابردار

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

موسیقی انتخابی

تیم نویسندگان

سایر

تیزر ها

کسی که مثل هیچکس نیست

تصاویر

کسی که مثل هیچکس نیست

تصاویر

درخواست

کسی که مثل هیچکس نیست

فرم ثبت درخواست