درکه 1385

جمع تعدادی از مردان میانسالی که به کوه علاقمندند و در‌باره طراوت و شادابی‌ که کوه به آنها می‌دهد صحبت می‌کنند آغاز‌گر فیلم است. معرفی منطقه درکه با تصاویری از بخش‌های مختلف آن و مردمانی که به این تفرجگاه می‌آیند به همراه تصاویر این گروه صورت می‌گیرد که در لحظاتی از فیلم به خواندن شعر می‌پردازند. در بخشی تصاویری از تهران و آلودگی‌هایش در کنار طبیعت دیده می‌شود. تصاویری از کوه و افرادی که به عکاسی در آن می‌پردازند پایان فیلم است.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
گونه ، زیست محیطی و حیات وحش
گونه ، شهری
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، علوم طبیعی ، علوم زیست محیطی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، جغرافیای عمومی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاحت نامه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی

کارگردان :

داریوش یاری

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

8 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

درکه

تیم تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

درکه

تصاویر

درکه

تصاویر

درخواست

درکه

فرم ثبت درخواست