ارتفاع 437 1385

مستندی در مورد برج میلاد که چهارمین برج مرتفع دنیاست. در این مستند تصاویری از کارگران پروژه به همراه صحبت‎های کارشناسان در مورد طولانی شدن پروژه و سختی کار آن مطرح می‌شود.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، شهری
گونه ، علمی و صنعتی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، ترکیبی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، صنایع و مصنوعات
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، ساختمان سازی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، مهندسی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محله ها و اماکن شهری

کارگردان :

محسن خان جهانی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

40 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

ارتفاع 437

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

صدابردار

تیم تدوین

تیزر ها

ارتفاع 437

تصاویر

ارتفاع 437

تصاویر

درخواست

ارتفاع 437

فرم ثبت درخواست