اینجا خورشید می‌درخشد 1392

ضمن نشان دادن مراسم محرم در قشم‌، آیین‌های نگهداری و استفاده از عَلم شمشیر گونه‌ای را که از دید آن مردم مقدس است معرفی می‌کند. اما بیشترین‌، توجه فیلم ساز به حواشی نگهداری این علم و مراسم مختلف مربوط به آن است.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، مردم شناسی
گونه ، دینی و آئینی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک
موضوعات ، مذهب ، آیین و مراسم مذهبی
موضوعات ، مذهب ، عزاداری و ایام مذهبی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، اقوام ایرانی
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، بوم شناسی انسانی

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

33 دقیقه

سال ساخت:

1392

عوامل

اینجا خورشید می‌درخشد

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

اینجا خورشید می‌درخشد

تصاویر

اینجا خورشید می‌درخشد

تصاویر

درخواست

اینجا خورشید می‌درخشد

فرم ثبت درخواست