خاطرات یک قاضی 1386

مصائب، مشکلات داوری و حواشی آن در فوتبال ایران به روایت "مسعود مرادی‌". در این مستند صحنه‌هایی از اعتراضات لجام گسیخته تماشاگران، اعتراضات تند و بد‌‌دهنی مسئولین تیم‌ها و فشار‌هایی که یک داور با آن روبرو است دیده می‌شود‌.

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، ورزشی
گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشاهده ای(مستقیم)
موضوعات ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، هنر و نمایش ، ورزش

کارگردان :

محسن خان جهانی

تهیه کننده :

، محسن خان جهانی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

24 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

خاطرات یک قاضی

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

سایر

تیزر ها

خاطرات یک قاضی

تصاویر

خاطرات یک قاضی

تصاویر

درخواست

خاطرات یک قاضی

فرم ثبت درخواست