ترانه اندوهگین کوهستان 1386

این فیلم در آسایشگاه اعصاب و روان مرکز اردبیل ساخته شده‌است و با بیمارانی که در جنگ تحمیلی دچار موج گرفتگی شده‌اند صحبت می‌کند‌. بیان آرزوها و خواسته‌ها و علاقه‌مندی آنها نسبت به خانواده و واقعه طلاق وجه‌ی آنها را درد آورتر می‌کند.

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، دفاع مقدس
گونه ، اجتماعی
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
موضوعات ، کلیات ، روان شناسی و حوزه های مربوط به آن
موضوعات ، مذهب ، اسارت و جانبازی
موضوعات ، مذهب ، دفاع مقدس
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خانواده
موضوعات ، علوم اجتماعی ، ازدواج
موضوعات ، علوم اجتماعی ، مشکلات و آسیب های اجتماعی
موضوعات ، علوم اجتماعی ، آسایشگاه جانبازان

کارگردان :

حامد خسروی

تهیه کننده :

، حامد خسروی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

29 دقیقه

سال ساخت:

1386

عوامل

ترانه اندوهگین کوهستان

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

ترانه اندوهگین کوهستان

تصاویر

ترانه اندوهگین کوهستان

تصاویر

درخواست

ترانه اندوهگین کوهستان

فرم ثبت درخواست